Eğitim ücreti tutarınız ne kadar? Ne zaman Ödeme yapacağım?

Her dönem başında öğrenci ve velilerimize kayıt yenileme yazıları gönderilerek eğitim ücret tutarları bildirimi yapılmaktadır.  Ayrıca Koç Üniversitesi web sitesinde ücret duyurusu yapılmaktadır.

Eğitim ücretini son ödeme tarihinde yapmadım, son ödeme tarihinden sonra ödeme yapabilir miyim?

Belirlenen son ödeme tarihinden sonra, Add-dropp süresinin sonuna kadar ödeme yapılabilmektedir. Fakat verilen son ödeme tarihinden sonra yapılan ödemeler için gecikme bedeli ücreti ile ödeme yapılabilmektedir.

Eğitim ücretini nereye ve nasıl ödeyeceğim?

“Eğitim ücreti ödemeleri Peşin veya taksitli olarak iki ödeme planı bulunmaktadır. Taksitli ödemeler yalnızca Yapı ve Kredi Bankası ve Koç Finans aracılığı ile  yapılmaktadır.

Eğitim ücreti ödemelerinin havale ile yapılması mümkün değildir. Bunun yerine ödemeler, sadece anlaşmalı bankaların sistemleri üzerinden yapılabilmektedir. Ödemeye ilişkin detaylı bilgi duyuru metinlerimizde ve Koç Üniversitesi web sayfamızda bulunmaktadır. “

Eğitim ücretleri kredi kartı ile yapılıyor mu?

Kredi kartı ile eğitim ödemesi yapılamamaktadır.

Eğitim Ücretini Taksitli ödeme yapabiliyor muyum?

Taksitli eğitim ücreti yalnızca Yapı ve Kredi Bankası ve Koç Finans aracılığı ile yapılmaktadır.

Kayıt dondurmak istiyorum ne yapabilirim?

KUSIS üzerinden kayıt dondurma başvuru yapılabilir. Kayıt dondurma için ücretlendirme kuralları Koç Üniversitesi web sitesinde bulunmaktadır.

https://apdd.ku.edu.tr/ucretlendirme-kurallari/#LoA

Kayıt dondurma yaptığımda ücretimi ne zaman ödeyebilirim?

Kurul Kararının çıkmasını takiben ödeme yapılması gerekmektedir.

Kayıt dondurduğumda bursum kesilir mi?

Burslu öğrenci ise bursundan kullanmış sayılır. Burslu öğrencilerin 4 yıllık burs süreleri İngilizce Hazırlık Sınıfı tamamlandıktan sonra başlatılır.

Yurt dışından ödeme yapmak istiyorum ödeme için fatura nasıl alabilirim?

Yurt dışından ödeme yapmak isteyip, fatura talep eden öğrencilerimize Proforma fatura gönderilmektedir.

Exchange'e yurtdışına gittiğim zaman eğitim ücreti ödüyor muyum? Aldığım ders kadar ödeme yapabiliyor muyum?

“Exchange’e giden öğrencilerimiz Koç Üniversitesinde ödemesi gereken eğitim ücretinin tamamını ödemeleri gerekmektedir.

Aldığı ders sayısı 5 dersin altında olsa dahi eğitim ücretinin tamamını öderler”

Yurt dışından ödeme nasıl yapabilirim?

Yurt dışındaki bir hesaptan ödeme yapmak isteyen öğrencilerimizin, üniversite banka hesaplarına havale yaparak ödeme yapması mümkündür. Ödeme yapıldıktan sonra mutlaka ödeme bilgi formunu Mali İşler birimine iletilmesi gerekmektedir.

Ders başına ücret ödemesi yapabilir miyim?

“İlk 7 döneminde olan öğrencilerin ders seçebilmeleri için dönem ücretinin tamamını ödemeleri gerekmektedir. 8. Döneminde olan öğrenciler, kendi bölümünün dönemlik kredi yükünden daha az kredisi kalmış ise almak istediği kredi yüküne göre ödeme yapıp ders alabileceklerdir. (8. Döneminde olup kendi bölümünün dönemlik kredi yükünden daha fazla kredisi kalan öğrenciler ilk maddede belirtildiği şekilde dönem ücretinin tamamını ödeyeceklerdir.) Eğitim hayatlarının 9. ve sonrası döneminde olan öğrenciler, mezuniyet kalan kredi yüküne bakılmaksızın almak istediği kredi yüküne göre ödeme yapıp ders alabileceklerdir.

Yukarıda belirtilen dönemler, İngilizce Hazırlık Okulu(ELC) eğitim süresinin bitişinden itibaren göz önünde bulundurulacaktır”

5 dersin altında ders seçtiğimde iade alabilir miyim?

Ders başına ücret ödeme uygulamasına uygun olmanız durumda ücret iadesi yapılabilmektedir.

Alacak bakiyemi nasıl iade alabilirim?

“Alacak bakiyeleri ile ilgili olan birimlere talepler yapılarak iade talebi yapılabilmektedir. Yurt ve depozito iadesi için, Yurt Müdürlüğü’ne, otopark iadeleri için, Güvenlik Müdürlüğü’ne, eğitim iadeleri için Muhasebe ve Finans Direktörlüğü’ne ogrencimuhasebesi@ku.edu.tr adresi üzerinden, kep ve cübbe iadeleri için, İşletme Müdürlüğü’ne başvuru yapılmaktadır. “

Ödemem gereken Eğitim ücreti tutarı ne kadar?

“Eğitim ücretleri öğrencilerimizin Üniversitemize giriş yılına göre değişiklik göstermekte olup, ödenecek tutarlar ve tarihler ayrıca öğrenci ve velilerimize duyuru olarak iletilmektedir. Ayrıca web sitemizde ödeme duyurusu yapılmaktadır. “

Yeni girişli öğrenciyim kayıt dondurabiliyor muyum?

Koç Üniversitesi’ne yeni giriş yapan lisans öğrencileri, ilk iki yarıyıllarında YÖK tarafından onaylanan öğrenci değişim programları haricinde bir sebep ile kayıt dondurmak isterlerse veya kayıtlı oldukları akademik yarıyılda devamsızlık gösterirlerse, burs ve indirim durumlarına bakılmaksızın burssuz yarıyıl ücretinin tamamını öderler ve bu durumdaki ELC öğrencileri ELC süresince bursluluk haklarını kaybederler.

Eğitim ücretlerinde her yıl artış oluyor mu?

Eğitim ücreti artışları her akademik yıl başında Yönetim kurulu kararı ile belirlenmekte ve duyurulmaktadır. Artış oranı, öğrencilerimizin giriş yılı itibari ile eğitim ücreti üzerine ilave edilmektedir.

Yatay geçiş veya kayıt sildirdiğimde ücret iadesi alabiliyor muyum?

Akademik takvimde bildirilen geçiş ve kayıt sildirme tarihlerine kadar yapılan işlemlerde ücret iadesi yapılabilmektedir.

Fatura nasıl temin edebilirim? Gelir vergisi indirimde kullanabilir miyim?

Eğitim ve yurt faturası taleplerinizi ogrencimuhasebesi@ku.edu.tr adresine iletebilirsiniz. Üniversitemiz vakıf üniversitesi olup kurumlar vergisinden muaf olduğundan gelir vergisi indiriminde kullanılmamaktadır.

Ders seçimi yapmadığım zaman ücretlendirme yapılır mı?

Ders seçimi yapmadığınız dönemler için kayıt dondurma bedeli kadar ücretlendirme yapılmaktadır.

Yaz okulunda maksimum kaç ders alabiliyorum?

Yaz okulunda maksimum 3 ders alınabilir.

Kardeş indirimi uygulamanız var mı?

Kardeş indirimi her iki kardeşinde öğrenim görmesi durumunda her bir kardeşe %5 olarak uygulanmaktadır.

Peşin ödemelerde indirim var mı?

Eğitim ücretlerinde peşin ödeme indirimi bulunmamaktadır.

Muhasebe ve Finans Direktörlüğü’ne elden nakit ödeme yapabilir miyim?

Eğitim ödemeleri elden alınmamaktadır.

Burs çeşitleri nelerdir?

Aşağıdaki web sitesi üzerinden detaylı bilgi alınabilir.

https://dos.ku.edu.tr/burslar-koordinatorlugu/

Yatay geçiş durumunda burs devam eder mi?

Koç Üniversitesi programlarına burslu olarak yerleştirilen öğrenciler Üniversitenin başka bir programına yatay geçiş yaptıklarında burs hakları devam edebilir. Felsefe, Tarih, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat, Matematik, Fizik, Kimya ve Hemşirelik bölümlerine yerleşen tam burslu öğrenciler başka bir bölüme kurum içi yatay geçiş ile geçmeleri halinde bursluluk haklarını kaybederler.  Diğer bölümlere yerleşen öğrencilerin başka bir bölüme kurum içi yatay geçiş ile geçmeleri durumunda bursluluk haklarının devamı geçiş yapmak istedikleri bölümün bağlı olduğu fakültenin değerlendirmesine ve onayına tabidir..

Burs süresi ne kadar?

Burs süresi Yabancı Dil Hazırlık Programı okuyacak öğrenciler için Hazırlık Programı süresi (en fazla dört yarıyıl) artı sekiz yarıyıl (Tıp Fakültesi için Hazırlık Programı süresi artı on iki yarıyıl); Hazırlık Programı’nda okumadan birinci sınıftan başlayan öğrenciler için sekiz yarıyıldır (Tıp Fakültesi için on iki yarıyıldır).