Projeler ve Proje Muhasebesi

  1. Koç Üniversitesi Dış Kaynaklı Projelerine ilişkin faaliyetler, Üniversitenin Proje Sorumlusu’yla birlikte yürütülmektedir.
  2. Üniversite Proje Sorumlusu, projelerin duyurulması, tekliflerin oluşturulması ve sözleşme yönetiminden sorumludur. Mali İşler Proje Sorumlusu ise sözleşme imzalanmasından sonraki aşamalar olan bütçeleme, raporlama, proje gelir ve gider kayıtlarından sorumludur.
  3. Mali İşler Proje Sorumlusu’nun takip ettiği projeler 3 grupta sınıflandırılabilir.

– Tübitak Projeleri

– Avrupa Birliği 6. ve 7. Çerçeve Programları

– Hibeler ve Ticari Projeler

  • Ana Sorumluluk Alanları

– Proje başvurularında bütçe kontrolü

– Proje gelir ve gider kayıtlarının Koç Üniversitesi muhasebe sistemindeki takibi

– Proje raporlarının hazırlanması (Dönemlik Raporlar, Gelişme Raporları, Denetim Raporları)

– Raporlarda YMM onayının alınması

– Tübitak TTS sistemine göre gelir-giderlerinin girilmesi

– Proje hareketlerinin sistemine otomatik aktarımının sağlanması

– KDV muafiyet hakkı tanınan projelerde muafiyet belgesinin alınması

– Projelere ilişkin mali denetim koordinasyonu